mar 31

OGŁOSZENIE

 

W związku z nasilającymi się porywami wiatru na terenie

Dolnego Śląska SM „Polanka” zwraca się z prośbą do

mieszkańców naszego osiedla o nie otwieranie okien na

klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach wspólnych.

Prosimy również o zabezpieczenie swoich balkonów

i loggii, które najbardziej narażone są na silne porywy

wiatru.

mar 24

OGŁOSZENIE

SM „Polanka” informuje, istnieje  możliwość odpłatnego wynajęcia lokalu przy ul. Bonczyka 32 na działalność artystyczną.

Szczegóły znajdują się w załączniku – Ogłoszenie

mar 23

II. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI OFERTOWE NA :

1.wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej

w budynkach Spółdzielni

  • oferty należy składać do dnia 09.04.2015 do godz. 15,
 1. SIWZ Gaz 2015
 2. Załącznik Nr 1 Umowa

2.wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji wentylacyjnej w budynkach Spółdzielni

  • oferty należy składać do dnia 09.04.2015 do godz. 15,
 1. SIWZ Wentylacja 2015
 2. Zał Nr Umowa

3. remont nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną

  • oferty należy składać do dnia 09.04.2015 do godz. 15,
 1. SIWZ Boisko 2015
 2. Załącznik Nr 1
 3. Załącznik Nr 2

 

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków zapytania ofertowego dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ).

SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

mar 23

I. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :

1.wykonanie awaryjnych prac dekarsko – alpinistycznych

  • wadium w wysokości 1 650 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 09.04.2015 do godz. 11,
  • otwarcie ofert dnia 09.04.2015 o godz. 11.

1. Protokol Wprow Na Bud.

2. Rysunek Nr 1

3. SIWZ

4. Umowa

5. Załącznik Nr 1 Zakres Rzeczowy Prac Dekarskich

6. Załącznik Nr 2 Opis Robót

2.wykonanie 5-letniego przeglądu technicznego zasobów

  • wadium w wysokości 1 500 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 09.04.2015 do godz. 11.30,
  • otwarcie ofert dnia 09.04.2015 o godz. 11.30.

1. SIWZ

2. Specyfikacja Techniczna

3. Umowa

4. Wykaz Adresowy

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 

gru 01

STRONA GŁÓWNA