lis 18

UWAGA!!!

SM „Polanka” uprzejmie informuję, że Meteorolodzy ostrzegają przed silnymi wiatrami, w związku z tym prosimy Państwa o nie parkowanie aut pod drzewami, a także proszę pamiętać o zabezpieczeniu rzeczy znajdujących się na balkonach oraz o zamykaniu okien na klatkach schodowych jak i w pomieszczeniach ogólnodostępnych (suszarniach).

lis 05

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

DOSTAWĘ I MONTAŻ WODOMIERZY Z ODCZYTEM RADIOWYM

– wadium w wysokości 13 000 złotych,
– oferty należy składać do dnia 30.11.2015 do godz. 9,
– otwarcie ofert dnia 30.11.2015 o godz. 9.

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat
( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ) oraz na stronie internetowej www.smpolanka.pl .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.
Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.
W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

1. specyfikacja wodomierze

2. Załącznik nr 1 – umowa wodomierze

paź 30

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW W DNIU 21.11.2015R.

Działając na podstawie § 112 Statutu Spółdzielni, Zarząd SM „POLANKA” we Wrocławiu zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2015r. (sobota) o godz. 13:00 w sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H.M.Kamieńskiego 24 we Wrocławiu.

Z dokumentami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia Członków można zapoznać się w zakładce Dokumenty – Walne Zgromadzenie po zalogowaniu.

cze 23

INFORMACJA

SM POLANKA informuje, że działająca w zasobach naszej Spółdzielni telewizja kablowa AZART została w roku 2014 wykupiona przez telewizję kablową VECTRA. Mieszkańcy posiadający umowę z firmą AZART i zainteresowani jej kontynuacją zostali przejęci przez firmę VECTRA. Natomiast mieszkańcy, którzy nie podpisali nowej umowy zostali najprawdopodobniej w ostatnim okresie odłączeni.
W związku z powstałą sytuacją SM POLANKA informuje, że istnieje możliwość podłączenia się do zbiorczej instalacji TV ( należącej do Spółdzielni ) umożliwiającej odbiór telewizji cyfrowej ogólnodostępnej. Szczegółowe informacje w dziale technicznym Spółdzielni.

LISTA PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH W  SM POLANKA BEZ DODATKOWYCH OPŁAT: Ogloszenie_TV_Polanka-1

gru 01

STRONA GŁÓWNA