kwi 22

Wynik przetargu na wymianę docieplenia 3 ścian szczytowych budynków 12- kondygnacyjnych

Informacja ściany

kwi 11

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

REMONT LUB PRZEBUDOWĘ
WEJŚĆ DO BUDYNKÓW DLA ZADAŃ :

zadanie nr 1 – Obornicka 14 i 18,
zadanie nr 2 – Macedońska 23 i 29,
zadanie nr 3 – Obornicka 36,
zadanie nr 4 – Kasprowicza 2,

wadium w wysokości 8 000 złotych,
oferty należy składać do dnia 25.04.2016 do godz. 9,
otwarcie ofert dnia 25.04.2016 o godz. 9.

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ) oraz na stronie internetowej www.smpolanka.pl .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.
Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.
W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

1. Za��cznik nr 2 umowa

2. Za��cznik nr 1

3. SIWZ podesty 2016

4. Polisa OC za� nr 3

lut 05

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WODOMIERZY

W związku z upływającą legalizacją wodomierzy SM Polanka informuje, że od dnia 08.02.2016 nastąpi wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem drogą radiową.
Wymianę wodomierzy będzie realizować firma ISTA. Szczegółowe terminy realizacji tych prac zostaną podane w ogłoszeniach wywieszonych na tablicach ogłoszeń.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie w wyznaczonych terminach dostępu do wodomierzy.

W ZAŁĄCZENIU HARMONOGRAM PRAC  :  04 02 2015 harmonogram

cze 23

INFORMACJA

SM POLANKA informuje, że działająca w zasobach naszej Spółdzielni telewizja kablowa AZART została w roku 2014 wykupiona przez telewizję kablową VECTRA. Mieszkańcy posiadający umowę z firmą AZART i zainteresowani jej kontynuacją zostali przejęci przez firmę VECTRA. Natomiast mieszkańcy, którzy nie podpisali nowej umowy zostali najprawdopodobniej w ostatnim okresie odłączeni.
W związku z powstałą sytuacją SM POLANKA informuje, że istnieje możliwość podłączenia się do zbiorczej instalacji TV ( należącej do Spółdzielni ) umożliwiającej odbiór telewizji cyfrowej ogólnodostępnej. Szczegółowe informacje w dziale technicznym Spółdzielni.

LISTA PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH W  SM POLANKA BEZ DODATKOWYCH OPŁAT: Ogloszenie_TV_Polanka-1

gru 01

STRONA GŁÓWNA